Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Topografski podatki

Zbirka topografskih podatkov (DTM)

Zbirka topografskih podatkov se vodi v obliki Državnega topografskega modela (DTM), ki vsebuje grafične in atributne topografske podatke o objektih, ki ustrezajo natančnosti merila 1 : 5.000.

  Za zajem geometričnih parametrov topografskih podatkov se uporabi kombiniran fotogrametrični zajem na osnovi izdelkov cikličnega aerofotografiranja Slovenije (CAS) in laserskega skeniranja Slovenije (LSS). Tematski atributi topografskih podatkov se interpretirajo iz stereoparov CAS, podatkov LSS, privzamejo iz drugih baz in evidenc (podatki katastra stavb; podatki zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture; podatki banke cestnih podatkov) oz. interpretirajo iz drugih virov (TTN 5/10, DTK 25).

  V DTM se zajemajo topografski podatki za območje Slovenije, ki so skladni s smernicami INSPIRE.

  Vsebinsko so podatki Zbirke topografskih podatkov razdeljeni v sedem objektnih področij oziroma devetnajst objektnih tipov:

   

  Objektno področjeObjektni tip
  ZGRADBEStavba (ploskovni sloj)
  Druga zgradba (ploskovni in točkovni sloj)
  Naprava (točkovni sloj)
  PROMETNA OMREŽJACesta (linijski sloj)
  Cestna površina (ploskovni sloj)
  Železnica (linijski sloj)
  Žičnica (linijski sloj)
  KOMUNALNE IN JAVNE STORITVEElektrovod (linijski sloj)
  HIDROGRAFIJATekoča voda (linijski in ploskovni sloj)
  Stoječa voda (ploskovni sloj)
  Grajeni vodni objekt (linijski, ploskovni in točkovni sloj)
  Naravni vodni objekt (linijski, ploskovni in točkovni sloj)
  Mokrotna površina (ploskovni sloj)
  Mokrišče (ploskovni sloj)
  Morje (ploskovni sloj)
  POKRITOST TALPokritost tal (ploskovni sloj)
  POVRŠINA V POSEBNI RABIPovršina v posebni rabi (ploskovni sloj)
  RELIEFPlastnica (linijski sloj)
  Višinska točka (točkovni sloj)

      
  Podatke zbirke topografskih podatkov je mogoče uporabljati za geolociranje drugih podatkov v prostoru, kot podlago za prikaz grafičnih delov občinskih prostorskih planskih aktov in za potrebe digitalne kartografije. Možno jih je navezati na podatkovne nize različnih resorjev.

  Trenutna slika pokritosti Slovenije s topografskimi podatki:

   

   

  Podatki zbirke topografskih podatkov (DTM) so kot brezplačni podatki na voljo preko aplikacije Javni geodetski podatki (JGP).

  Za prikaz podatkov je bila izdelana spletna kartografska storitev WMTS (Web Map Tile Servis), ki omogoča vpogled v podatke zbirke topografskih podatkov (DTM). Spletna storitev je registrirana pod EPSG kodo 3794 (koordinatni sistem SI-D96/TM).

  Spletna storitev prikazuje še podatke državne meje in zemljepisna imena za raven merila 1 : 25.000.

  Spletno storitev je možno uporabljati z ustrezno programsko opremo (npr. ArcGIS, QGIS, TatukGIS idr..).

  Povezave za dostop do podatkov DTM in spletne storitve najdete v zavihku Povezave.

  Kartografski ključ DTK 5

  Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
  barva kontrasta
  velikost besedila
  označitev vsebine
  povečava

  Hvala za vaš odziv

  Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.