Metapodatki

Metapodatki

Metapodatki

Na Slovenskem metapodatkovnem sistemu INSPIRE se nahaja seznam in opis zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki v Republiki Sloveniji, ki so v upravljanju Geodetske uprave Republike Slovenije. V ta sistem tudi drugi upravljavci vpisujejo metapodatke o zbirkah in storitvah, ki sodijo v slovensko infrastrukturo za prostorske informacije in morajo izpolnjevati zahteve INSPIRE.

Metapodatkovni opisi sledijo standardom, ki jih določa direktiva INSPIRE s podzakonskimi predpisi, in vsebujejo informacije o opredelitvi in vsebini podatkov, njihovo razvrstitev v kategorije, časovno sklicevanje, informacije o kakovosti in veljavnosti, o skladnosti in geografskem položaju. Dodane so tudi ključne besede, pogoji za dostop in uporabo ter podatki o odgovorni organizaciji.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava