Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Metapodatki

Metapodatek imenujemo podatek o podatku. Z metapodatki opišemo vsebino, namen, uporabnost, strukturo, kvaliteto, lastništvo, dostopnost, informacijsko tehnologijo in druge elemente, ki so potrebni za pravilno razumevanje in interpretacijo prostorskih podatkov, omrežnih storitev povezanih s prostorskimi podatki in drugimi opredelitvami (npr. objektni katalogi). O prostorskem metapodatku govorimo takrat, ko le-ta opisuje prostorske podatke.

Na državnem metapodatkovnem sistemu za prostorske podatke se nahaja seznam in opis zbirk prostorskih podatkov in z njimi povezanih omrežnih storitev.  Vzpostavljen je skladno z določbami  Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI). Ta zakon opredeljuje metapodatke kot pomemben del infrastrukture za prostorske podatke. Metapodatke praviloma zagotovijo upravljavci zbirk prostorskih podatkov, zato v  sistem vpisujejo vsi upravljavci, ki sodijo v slovensko infrastrukturo za prostorske informacije in morajo izpolnjevati zahteve INSPIRE.

Metapodatkovni opisi sledijo standardom, ki jih določa direktiva INSPIRE (v angleščini) s podzakonskimi predpisi, in so pripravljeni v skladu s slovenskim metapodatkovnim profilom za prostorske podatke. Vsebujejo informacije o opredelitvi in vsebini podatkov ter z njimi povezanih storitev, njihovo razvrstitev v kategorije, časovno sklicevanje, informacije o kakovosti in veljavnosti, o skladnosti in geografskem položaju. Dodane so tudi ključne besede, pogoji za dostop in uporabo ter podatki o odgovorni organizaciji. Preko povezanih omrežnih storitev je možen tudi dostop do podatkov bodisi kot vpogled ali prenos.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.