Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Zemljepisna imena

Slovenija ima približno 200.000 zemljepisnih imen.

Osnovni namen zemljepisnih imen je orientacija v prostoru. 

V register zemljepisnih imen se zajemajo imena, ki imajo trajno časovno, zgodovinsko, etnološko ali družbeno uveljavljeno identiteto.

Register zemljepisnih imen je vzpostavljen za štiri stopnje natančnosti in sicer za ravni meril  1 : 5.000, 1 : 25.000, 1 : 250.000 in 1 : 1.000.000 kot posledica preteklega zajema iz kartografskih virov. Imenovalec merila karte pojavnosti posameznega napisa je evidentiran v atributu »merilo«.

Podatki ravni merila 1 : 25.000 so toponomastično pregledani.

Zemljepisna imena ravni meril 1 : 250.000 in 1 : 1.000.000 (zemljepisna imena znotraj Republike Slovenije in slovenska zemljepisna imena v sosednjih državah) je Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen standardizirala.

Izdelan je Zgoščeni imenik zemljepisnih imen za Slovenijo, ki vsebuje standardizirana zemljepisna imena za raven merila 1 : 1.000.000.

Izdelan je imenik standardiziranih zemljepisnih imen Državne pregledne karte v merilu 1 : 250.000.

Register zemljepisnih imen je uradna evidenca, v kateri se vodijo enolično določena zemljepisna imena (enoličnost je določena z identifikatorji zemljepisne danosti, imena in napisa).

Zemljepisno ime je lastno ime zemljepisnega objekta na površini Zemlje, ki je potrebno za prepoznavanje tega objekta in za orientacijo na terenu in na karti.

V bazo registra zemljepisnih imen se zajemajo zemljepisna imena izpisana z malo pisavo in s pravilnimi velikimi začetnicami, upoštevaje slovnična pravila in morebitne slovnične izjeme, opisane v pravopisu in v Toponimskih navodilih za Slovenijo.

Grafični potek zemljepisnih imen se zajame kot napis in sicer se zajame za vsako zemljepisno ime tolikokrat, kot se za pojavi na raznih virih, kartah.

Register zemljepisnih imen je vzpostavljen za štiri stopnje natančnosti:

  • za raven merila 1 : 5.000 - okoli 150.000 zemljepisnih imen, zajetih iz TTN 5 in TTN 10;
  • za raven merila 1 : 25.000 - okoli 60.000 zemljepisnih imen, zajetih iz TK 25 in DTK 25;
  • za raven merila 1 : 250.000 - okoli 8.000 zemljepisnih imen, zajetih iz DPK 250;
  • za raven merila 1 : 1.000.000 – okoli 1.000 zemljepisnih imen, zajetih iz DPK 1000.

 

Celoten projekt zemljepisnih imen vključuje tudi:

  • toponomastični pregled zemljepisnih imen, ki zajema dejavnosti v zvezi z zbiranjem, zapisovanjem in obdelavo toponimov na določenem ozemlju. Pregled vključuje terensko in pisarniško zbiranje in preverjanje imen iz različne literature, kontakti z avtohtonimi prebivalci, študije porekla, narečnega in knjižnega pisanja ter izgovorjave. Obvezen je tudi pravopisni in slovnični pregled skladno s pravopisom jezika države, v kateri so določena zemljepisna imena. Toponomastično so pregledana zemljepisna imena ravni meril 1 : 25.000.
  • standardizacijo zemljepisnih imen, s katero se ugotavlja in predpisuje pisno obliko zemljepisnega imena. Standardizacija se izvaja iz nacionalnih in mednarodnih interesov. Na osnovi resolucije Organizacije združenih narodov izvaja v Sloveniji standardizacijo zemljepisnih imen Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen, ki jo ustanovi Vlada Republike Slovenije. Republika Slovenija je članica regionalne skupine Združenih narodov za standardizacijo zemljepisnih imen za vzhodno, srednjo in jugovzhodno Evropo  (angleško United Nations Group of Experts on Geographical Names - UNGEGN).

Leta 2001 je Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen izdala publikacijo Zgoščeni imenik zemljepisnih imen Slovenije, ki vsebuje standardizirana slovenska zemljepisna imena iz državne pregledne karte v merilu 1 : 1.000.000.

V letu 2008 je bila izdelana državna pregledna karta v merilu 1 : 250.000 ( DPK 250 ) s standardiziranimi zemljepisnimi imeni za območje Republike Slovenije. Imenik zemljepisnih imen DPK 250 je objavljen na hrbtni strani karte.

 

Uporabnost registra zemljepisnih imen:

  • kot nadgradnja ostalih geoinformacijskih slojev;
  • za aplikacije na področju topografije in kartografije;
  • za geografske, statistične, slavistične,..., analize.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE