Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Javni dostop

Javni dostop je dostop do storitev Geodetske uprave in drugih ponudnikov prostorskih podatkov, ki so uporabnikom prosto na voljo za uporabo, brez registracije.

V sklopu javno dostopnih storitev vam prostorske podatke ponujamo preko vpogledovalnikov, javno dostopnih spletnih servisov in aplikacij za prenos ali obdelavo podatkov.

Ob uporabi in morebitni javni objavi geodetskih podatkov je potrebno upoštevati splošne pogoje uporabe, ki so dostopni v nadaljevanju.

 

Za prikaz vseh javno dostopnih storitev kliknite na spodnji gumb:

Storitve z javnim dostopom

Preko javnih vpogledovalnikov v podatke vam omogočamo vpogled v podrobnejše podatke o nepremičninah, poleg tega pa tudi vpogled v druge podatke Geodetske uprave in nekaterih drugih upravljavcev.

Vse povezave do javnih storitev vpogleda v podatke najdete tukaj.

Prevzem podatkov vam omogoča prenos grafičnih in opisnih prostorskih podatkov brez osebnih in drugih nejavnih podatkov. Omogočamo vam tudi prevzem programov za transformacijo koordinat med koordinatnimi sistemi.

Vse povezave do javnih storitev prevzema podatkov najdete tukaj.

Splošno o javnih spletnih servisih


Uporabnikom omogočamo dostop do podatkov z uporabo prostorskih spletnih servisov, narejenih na osnovi standardov konzorcija OGC (Open Geospatial consortium) ter z uporabo INSPIRE skladnih spletnih servisov na osnovi specifikacij INSPIRE.

Javni spletni servisi so dostopni brez prijave in registracije in so na voljo brezplačno.

Pred uporabo svetujemo, da se seznanite z vsebinami podatkov, kot so opisane na portalu Prostor.

Omogočamo spletne servise po naslednjih OGC standardih:

  • Spletne servise za kataloške storitve (CSW), ki vračajo metapodatkovne informacije o podatkih in storitvah.
  • Spletne kartografske servise (WMS in WMTS), ki vračajo kartografsko oblikovan prikaz podatkov na podlagi opredeljenih stilov. Servis WMS kartografski prikaz pripravlja dinamično, v realnem času, na podlagi podanih parametrov in shranjenih stilov za prikaz vsebine. Servis WMTS pa vrača že predhodno pripravljene kartografske prikaze z vnaprej določenimi stili in v vnaprej določenem koordinatnem sistemu. Je hitrejši kot servis WMS, zato priporočamo uporabo WMTS servisa, če je ta na voljo.
  • Objektne spletne servise (WFS in Open Api), ki vračajo vektorske in opisne podatke v realnem času glede na podane parametre, ter omogočajo prenos posameznega podatka ali nabora podatkov.
  • Spletne servise za prenos rastrskih podatkov (WCS), ki omogočajo prenos izvornih rastrskih podatkov.

Servisi vračajo prostorske podatke v opredeljenem koordinatnem sistemu in projekciji. Za uporabo v GIS sistemih, smo pri European Petroleum Survey Group (EPSG) D96/TM koordinatni ravninski sistem registrirali pod kodo EPSG 3794.

Kode EPSG uporablja večina GIS orodij, natančnost transformacij pa je omejena s splošnimi parametri in je primerna le za splošne GIS procese. Več o državnem koordinatnem sistemu si lahko preberete na portalu Prostor.

Spletni servisi in neposreden bazni dostop - Tehnično-uporabniška dokumentacija.

 

Primeri klicev javnih spletnih servisov

 

 

Objektni servis WFS, javni servis, primer GET klica:

OGC WFS servisi vračajo opisne in grafične podatke (točka, daljica, poligon), pri čemer so  servisi ločeni za veljavno stanje in za spremembe. Mogoče je uporabljati standardne OGC parametre klica ob upoštevanju  verzij OGC WFS servisov. Zmogljivosti, sloji ter morebitne omejitve servisov  so razvidne  v opisu zmogljivosti strežnika (metoda getCapabilities). Nekaj osnovnih primerov klicev z metodo klica GET: 


WMS javni servis, primeri GET klica:

 

WMTS javni servis, primeri GET klica:

Podatki Geodetske uprave imajo status informacij javnega značaja in so na voljo pod pogoji mednarodne licence Creative Commons 4.0. (priznanje avtorstva). Licenca je dosegljiva na spletnem naslovu creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sl. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakomur, da podatke iz evidenc Geodetske uprave, nekomercialno in komercialno, uporablja pod pogojem navedbe vira podatkov. Dovoljeno je tako deljenje kot predelovanje podatkov.

Uporabnik podatkov se obvezuje, da bo pri vsaki objavi podatkov ali izdelkov zagotovil navedbo vira podatkov, ki obsega »Geodetska uprava Republike Slovenije, vrsta podatka in čas, na katerega se podatki nanašajo oziroma datum stanja zbirke podatkov«.

Geodetska uprava zagotavlja podatke in storitve takšne kot so in izključuje kakršnokoli odgovornost v zvezi s kakovostjo podatkov ali storitev:

•    ne odgovarja za vsebino, napake ali pomanjkljivosti podatkov in storitev;

•    ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi uporabniku neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe in/ali nepravilne interpretacije podatkov in informacij, ki so dostopni na njenih spletnih straneh oziroma si jih uporabnik lahko prenese iz njenih spletnih strani/aplikacij;

•    ne zagotavlja neprekinjene dostopnosti podatkov in storitev.

Geodetska uprava ima pravico, da lahko kadarkoli spremeni strukturo podatkov in storitev dostopa ter splošne pogoje za uporabo, glede katerih bodo uporabniki obveščeni preko spletne strani https://www.e-prostor.gov.si.

Z uporabo podatkov ali storitev se uporabnik strinja z navedenimi pogoji uporabe. Pravica uporabe geodetskih podatkov nemudoma preneha, če uporabnik podatke obdeluje v nasprotju s splošnimi pogoji njihove uporabe.

Geodetska uprava ima status skrbnika državnega metapodatkovnega sistema za prostorske podatke, kjer se nahaja seznam in opis zbirk prostorskih podatkov in z njimi povezanih storitev v Republiki Sloveniji.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.