Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Zbirni kataster GJI

V zbirnem katastru GJi se vodijo podatki o gradbenih inženirskih objektih gospodarske javne infrastrukture (GJI) in omrežjih, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena.

Geodetska uprava zagotavlja pogoje za delovanje zbirnega katastra GJI. Zbirne podatke o objektih in omrežjih vodi na podlagi podatkov, ki so evidentirani v posameznih upravljavskih katastrih gospodarske javne infrastrukture in jih upravljavci objektov gospodarske javne infrastrukture redno posredujejo v zbirni kataster GJI.

Osnovni namen vzpostavitve zbirnega katastra GJI je prikaz zasedenosti prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture za območje celotne države, kar nam omogoča smotrnejše urejanje prostora, varnejše izvajanje posegov v prostoru in gospodarnejše ravnanje z infrastrukturnimi objekti.

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora podrobneje določa vodenje in vzdrževanje zbirnega katastra GJI, podeljevanje identifikacijskih oznak objektom gospodarske javne infrastrukture ter posredovanje zbirnih podatkov v zbirni kataster GJI.

V zbirnem katastru GJI so na enoten način vodeni podatki o objektih GJI na območju Slovenije. Vodijo se podatki o vrsti in tipu objekta, geolokaciji, identifikacijski podatki objekta in podatki o upravljavcu objekta gospodarske javne infrastrukture.

V zbirnem katastru GJI se vodijo naslednje vrste infrastrukture:

  • prometna infrastruktura (ceste, železnice, letališča, pristanišča),
  • energetska infrastruktura (infrastruktura za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, toplotne energije, nafte in naftnih derivatov),
  • komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov),
  • vodna infrastruktura,
  • infrastruktura za opazovanje naravnih pojavov in naravnih virov,
  • drugi objekti v javno korist (elektronske komunikacije) in
  • omrežne priključne točke javnega komunikacijskega omrežja. 

Za vse vrste infrastrukture se v zbirnem katastru GJI vodijo podatki o vrsti in tipu objekta, o geolokaciji, identifikacijski podatki objekta in podatki o upravljavcu objekta gospodarske javne infrastrukture.

Uporabnost zbirnega katastra javne infrastrukture

Osnovni namen vzpostavitve zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture je prikaz zasedenosti prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture za območje celotne države, kar nam bo v bodoče omogočalo smotrnejše urejanje prostora, varnejše izvajanje posegov v prostoru in gospodarnejše ravnanje z infrastrukturnimi objekti.

Podatki zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture so kot brezplačni podatki na voljo preko aplikacije Javni geodetski podatki (JGP).

Metapodatkovni opis Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE