Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Državne karte

Državna topografska karta

 • 58 listov pokriva celotno ozemlje Slovenije.
 • Prva izdelava je potekala v letih od 2000 do 2005.
 • Listi karte so na voljo v tiskani in digitalni rastrski obliki, obnovljeni pa v digitalni rastrski in vektorski obliki (tiskajo se več ne).
 • Poleg barvne rastrske slike celotne karte, so na voljo tudi posamezni vsebinski sloji.
 • V letih od 2006 do 2016 je bilo obnovljenih vseh 58 listov rastrske karte DTK 50, za katere je izdelan tudi nov podatkovni sloj z izvenokvirno vsebino karte. Z obnovo so na voljo tudi vektorski podatki po listih.
 • V letu 2017 se je začel nov cikel obnove, od takrat je bilo obnovljenih 46 listov.
 • DTK 50 je od leta 2017 na voljo tudi v obliki zveznih slojev – in sicer kot zvezni kartografski prikaz in kot zvezna kartografska zbirka podatkov. Zvezna sloja sta najbolj ažurna podatkovna niza DTK 50.

Listi karte so na voljo v rastrski obliki v TIFF formatu. Resolucija rastrskih slik je 300 dpi. Na vseh rastrskih slikah je predstavljena samo vsebina znotraj okvira lista. Vsa izvenokvirna vsebina je izpuščena zaradi možnosti sestavljanja listov. Za geolociranje rastrskih slik so priložene datoteke tfw.

 

 

 

Datoteka rastrske slike, ki predstavlja barvni list karte, se imenuje T50**01.tif, pri čemer je ** številka lista (01, 02, itd. do 58). Poleg barvne rastrske slike celotne karte pa so na voljo tudi vsebinski sloji, ki predstavljajo posamezno barvno vsebino karte. 

Vsebinski sloji rastrskih slik so:

 • črna vsebina: naselja, komunikacije, imena… (NKI_CR)
 • siva vsebina: obrobe cest in skalovje (C_SI)
 • rdeča vsebina: ceste glede na vozišča, prometne površine… (C_RD)
 • rjava vsebina: relief – plastnice (RP_RJ)
 • modra vsebina: vode (H_MD)
 • zelena vsebina: vegetacija (GK_ZE)
 • vijolična vsebina: UTM mreža (UTM_VI)
 • sence reliefa (RS_SE)

Zvezni kartografski prikaz

Georeferencirana rastrska slika je zapisana v obliki TIFF + TFW datotek ločljivosti 4 m (317,5 DPI) in razrezana na 99 pravokotnih izrezov v 9 vrsticah in 11 stolpcih. 22 od 99 izrezov je brez vsebine. Razdelitev zveznega kartografskega prikaza na izreze prikazuje spodnja slika.   

Vektorska zbirka  podatkov DTK 50 se je začela vzpostavljati z obnovo DTK 50 v letu 2006. 

Vektorska zbirka podatkov DTK 50 je objektno orientirana kartografska zbirka podatkov. Vsi objekti so razdeljeni v osem objektnih skupin, ki ustrezajo objektnim razredom v objektnem katalogu. Vsaka skupina ima lahko štiri podskupine objektov, glede na osnovni gradnik (točka, linija, ploskev, napis) – glej tabelo. Vsaka podskupina objektov je zapisana kot ločena datoteka v SHP obliki za vsak list karte.

Zvezna vektorska kartografska zbirka podatkov

DTK 50V je od leta 2017 na voljo tudi v obliki zvezne vektorske kartografske zbirke podatkov, ki se vodi in izdaja v obliki SHP datotek (27).

 

ID objektne skupine

ime objektne skupine

osnovni gradnik

ime datoteke*

1000

Matematični elementi

točka

T50☼☼V1000_t

 

 

linija

T50☼☼V1000_l

2000

Naselja in objekti

točka

T50☼☼V2000_t

 

 

linija

T50☼☼V2000_l

 

 

ploskev

T50☼☼V2000_p

 

 

napis

T50☼☼V2000_n

3000

Komunikacije

točka

T50☼☼V3000_t

 

 

linija

T50☼☼V3000_l

 

 

ploskev

T50☼☼V3000_p

 

 

napis

T50☼☼V3000_n

4000

Relief

točka

T50☼☼V4000_t

 

 

linija

T50☼☼V4000_l

 

 

ploskev

T50☼☼V4000_p

 

 

napis

T50☼☼V4000_n

5000

Hidrografija

točka

T50☼☼V5000_t

 

 

linija

T50☼☼V5000_l

 

 

ploskev

T50☼☼V5000_p

  napis

T50☼☼V5000_n

6000

Pokritost tal

točka

T50☼☼V6000_t

 

 

linija

T50☼☼V6000_l

 

 

ploskev

T50☼☼V6000_p

7000

Meje in ločnice

točka

T50☼☼V7000_t

 

 

linija

T50☼☼V7000_l

 

 

ploskev

T50☼☼V7000_p

 

 

napis

T50☼☼V7000_n

8000

Zemljepisna imena

napis

T50☼☼V8000_n

 

 

linijski napis

T50☼☼V8000_m

  * Namesto ☼☼ je treba vstaviti številko lista (01 – 58) ali ZS za zvezno kartografsko zbirko podatkov.

Seznam listov DTK 50 z letnico izdelave/obnove

 

 

Slika listov DTK 50 z letnico izdelave/obnove


Uporabnost DTK 50
DTK 50 je namenjena za prostorsko planiranje, za orientacijo na terenu, za osnovo drugim tematikam, kot vir za izdelavo drugih kart, itd.

Državne pregledne karte

 • Državne pregledne karte Slovenije prikazujejo območje celotne Slovenije in del sosednjih držav na enem listu.
 • Izdelane so v prečni Mercatorjevi projekciji v merilih 1 : 250.000 (DPK 250), 1 : 500.000 (DPK 500),  1 : 750.000 (DPK 750), 1 : 1.000.000 (DPK 1000) in 1 : 2.500.000 (DPK 2500).
 • Karte so na voljo v digitalni rastrski in vektorski obliki. V letu 2021 pa je bila DPK 500 tudi natisnjena.

V letu 2023 so bile obnovljene vse državne pregledne karte. Pregledne karte so na voljo v rastrski in vektorski obliki, DPK 500 pa je bila v letu 2021 tudi natisnjena.

Rastrski sloji preglednih kart, razen pri DPK 2500, so:

 • združen barvni sloj brez legende
 • združen barvni sloj brez legende in brez geografske mreže
 • združen barvni sloj z legendo
 • sloj reliefa – sence
 • modro-sivi sloj brez legende in brez mreže

Rastrski sloji pri DPK 2500 so:

 • združen barvni sloj brez legende in brez geografske mreže
 • modro-sivi sloj brez legende in brez mreže
 • sloj reliefa – sence

Poleg rastrskih slojev so karte na voljo tudi v vektorski obliki. Objekti karte so logično razdeljeni v osem objektnih tipov:

 • matematični elementi (geodetske točke, koordinatne mreže), 
 • naselja in objekti, 
 • komunikacije, 
 • relief, 
 • hidrografija, 
 • pokritost tal, 
 • meje in ločnice ter
 • zemljepisna imena.

Pri DPK 2500 ni matematičnih elementov, pokritosti tal in reliefa.

DPK 250 je zaradi prikaza na enem listu in največjega preglednega merila primerna podlaga za planiranje na državni ravni. Vse pregledne karte so zelo primerna osnova za prikaze različnih tematik (meje prostorskih enot, razdelitev na trigonometrične sekcije, gostote poselitve…), zato je različica preglednih kart izdelana v sivo–modrih barvah. Sivo-modra različica ne prikazuje reliefa in pokritosti tal. 

Vektorski podatki preglednih kart služijo kot osnova za izdelavo evropskih zbirk topografskih podatkov:

 • EuroRegionalMap (ERM), ki ustreza merilu 1 : 250.000 in
 • EuroGlobalMap (EGM), ki ustreza merilu 1 : 1.000.000

 

DPK 250:
DPK 750:
DPK 2500:
DPK 500:
DPK 1000:

 

Uporabnost preglednih kart
Za prostorske analize, za orientacijo v prostoru.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE