Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Varstvo osebnih podatkov in uporaba informacij javnega značaja

1. Varstvo osebnih podatkov

Zagotavljamo vam, da bo Geodetska uprava vse osebne podatke o vas in drugih posameznikih (fizičnih osebah), ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, kot upravljavec brezpogojno varovala ter bomo z njimi ravnali v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES - Splošna uredba o varstvu podatkov (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1,  in UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2 - popr.; angl. »General Data Protection Regulation« - GDPR, Splošna uredba), Zakonom o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2 (Uradni list RS, št. 163/22) in drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Osebnih podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili, jih posredovali ali omogočili uporabo uporabnikom oziroma tretjim osebam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Kadar nam boste posredovali vaše osebne podatke, bomo le-te uporabili izključno za potrebe pošiljanja informacij oziroma izvajanja storitev, ki jih boste zahtevali. Zagotavljamo vam, da vaših osebnih podatkov ne bomo zlorabili, vam pošiljali nezaželene elektronske pošte ali kako drugače kršili vaše zasebnosti.

Vaši osebni podatki ne bodo uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, oziroma v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.

Osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega se obdelujejo.

Vsebina te izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo.


 
2. Uporaba informacij javnega značaja

Če ni izrecno drugače določeno pri posamezni informaciji, so vse informacije in druge stvaritve, do katerih ima uporabnik dostop na spletnih straneh Geodetske uprave, informacije javnega značaja in proste posebnega avtorskega pravnega varstva ter so dane v prosto uporabo vsem uporabnikom ob pogoju, da uporabnik pravilno povzame vsebine s portala Prostor in pri tem navede vir podatkov ter morebitno avtorstvo.

Izjema ne velja za uradna besedila z zakonodajnega in upravnega področja, ki se po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP (Uradni list RS, št. 16/07 – u.p.b. in nasl.) štejejo za nevarovane stvaritve, in jih je mogoče uporabljati, povzemati ali navajati tudi brez navedbe vira.

Uporabnik, ki ravna v nasprotju z navedenim, lahko kazensko, odškodninsko in drugače odgovarja za posledice.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE