Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Katastrski postopki

Z uvedbo katastrskih postopkov v Zakonu o katastru nepremičnin je geodetska uprava določila enotne postopke, ki so povezali prej ločeno delo geodetov na terenu in geodetske uprave v upravnem postopku. S tem se proces evidentiranja nepremičnin zelo poenostavi in skrajša. K temu pripomore tudi sodobna informacijska rešitev, ki omogoča veliko boljšo kontrolo podatkov in pomaga tako geodetu, geodetski upravi, kot tudi lastnikom nepremičnin do kakovostnejših podatkov.

Katastrski postopek se izvede kot inženirski del katastrskega postopka in kot upravni del katastrskega postopka.

Inženirski del katastrskega postopka se začne z objavo katastrskega postopka v informacijskem sistemu kataster. Sledita izvedba postopka za izdelavo elaborata in izdelava elaborata.

Upravni del katastrskega postopka je sestavljen iz upravnega postopka odločanja o zahtevi za vpis in vpisa podatkov v kataster nepremičnin.

Vrste katastrskih postopkov so:

 • ureditev meje parcele,
 • izračun površine,
 • označitev meje parcele,
 • nova izmera,
 • lokacijska izboljšava,
 • parcelacija,
 • izravnava meje,
 • komasacija,
 • določitev območja stavbne pravice in območja služnosti,
 • spremembe bonitete zemljišč,
 • spreminjanje mej občin,
 • vpis stavbe in delov stavbe,
 • vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe,
 • spremembe podatkov o stavbi in delih stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata, in
 • vpis in izbris parcel in stavb zaradi spremembe državne meje.

Podrobnejši opisi katastrskih postopkov so dostopni na eUpravi, do katerih vas vodijo tudi povezave iz zavihka storitve.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE