Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Obvestilo-2 uporabnikom o načrtovanih spremembah ob prenovi Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture

Poleg novega Izmenjevalnega formata za ZKGJI in OPT so na naši strani objavljeni Primeri izdelanih elaboratov po posameznih vrstah ter novi Obrazci za GJI in OPT.


Podatki o objektih GJI v novem formatu (geojson) bodo na voljo šele po izvedeni migraciji. Elaborat sprememb objektov GJI v ZKGJI za GJI in OPT je v tem prehodnem obdobju (do končanja migracije) možno oddati na način, da se podatki transformirajo iz starega formata (dosegljivi na e-GP) v novi format, dodajo manjkajoči atributi (tematika, leto izgradnje, priključno mesto, stavbeEID (če je priključno mesto=3), nadrejenacevEID (pri el. komunikacijah)) in ID nadomesti z EID (podatek iz Prevajalne tabele ID_EID).


V prehodnem obdobju (do končanja migracije) je pri oddaji elaborata sprememb objektov GJI v ZKGJI za GJI in OPT v novem formatu (geojson) potrebno podati novi identifikator (EID) pri spremenjenih (S) in brisanih (B) objektih, zato je v aplikaciji e-GP na voljo zip datoteka "Prevajalna tabela ID – EID", v kateri se nahaja povezava starih identifikatorjev = ID z novimi identifikatorji = EID (geojson). Datoteka se nahaja v aplikaciji e-GP (6.Zbirni kataster GJI). Pri GJI je datoteka razdeljena na dve csv datoteki. Prva vsebuje identifikatorje za točke, linije in poligone, druga pa vsebuje identifikatorje za cev, kabel in vod. Pri OPT je pri podatkih "Omrežne priključne točke" dodana datoteka (opt_id_eid_20221001.csv), v kateri se nahaja povezava starih identifikatorjev = ID z novimi identifikatorji = EID (geojson).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.