Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Popravki aplikacije IS Kataster

Spoštovani uporabniki IS kataster,

Obveščamo vas, da je bila 9.5.2023 na produkcijsko okolje Ministrstva za javno upravo nameščena nova posodobljena verzija informacijskega sistema kataster.

Posodobitev prinaša nekaj razširitev funkcionalnosti, predvsem pa  vključuje določene dopolnitve, s katerimi se odpravlja nekatere pomanjkljivosti ter prilagoditve kontrol, s katerimi je omogočena uspešnejša uporaba informacijskega sistema, tako na strani zunanjih izvajalcev, kot referentov na Geodetski upravi RS.

V tokratni verziji informacijskega sistema je urejen postopek upravne komasacije zemljišč do tehnične potrditve. Vključene so nove dopolnitev in prilagoditve kontrol v zvezi z bonitetami. Izpopolnjene so kontrole v zvezi s stavbami in deli stavb.  Popravljene so kontrole starega stanja glede neustreznega preverjanja in javljanja v zvezi s katastrsko občino in podobno kontrola v zvezi s pokritostjo elaborata. Spremenjena je kontrola pri vpisu upravnika. Odpravljena je pomanjkljivost 3D prikaza delov stavb, v primeru več ločenih delov istega dela stavbe. V grafični del sistema je dodana možnost direktne povezave v Google Maps in Street Views. Dopolnitev prinaša prvi del izboljšave funkcionalnosti Iskalnika elaboratov, s katerim je rešen problem prenosa obsežnejših datotek. Celovitejša dopolnitev funkcije iskanja bo zagotovljena predvidoma z naslednje verzijo. Posodobljen je sistem avtomatskega računanja površin, ki dodaja avtomatsko uskladitev (zaokroževanje, prilagoditev) površine Tlorisa stavbe na parcele, površine Tlorisa ZPS,  površine območij stavbne pravice, služnosti in sestavin delov stavbe, glede na površino parcele, skladno s postavljenimi pravili avtomatskega računanja površin. Novost je tudi pri rezervacijah. V sistem je dodana nova funkcionalnost – orodje, ki omogoča izvedbo kontrole podatkov Zemljiške knjige glede enakega pravnega stanja ali plomb v zvezi z lastništvom.

 

Konkretni opisi popravkov razvrščeni po tematikah

Bonitete:

 • Dopolnjena je kontrola 150 – Obstoj geometrije, v zvezi z bonitetami. Preverja se ali je geometrija območja bonitete ustrezna. Območje bonitete  mora biti izključno samo poligon (ne sme biti točka, daljica, kombinacija…).
 • Dopolnjena je kontrola 134 – Kontrola vpisane bonitete. Kontrola sedaj preverja tudi enakost med točkami meritev in območjem bonitet za točke tal, klime in reliefa (ne preverja točk posebnosti).
 • Dopolnjena je kontrola 161 – Pokritost bonitet. Pri kontroli glede pokritosti elaborata bonitete (novo stanje območja bonitet elaborata ne sme ustvariti lukenj glede na staro stanje - zunanji obod območja sprememb je enak) kontrola v primeru, da to ne drži, javi napako (kontrola se spremeni v blokado).

Vpis upravnika:

 • V postopkih vpisa upravnika je Kontrola 3- Staro stanje – atributi odstranjena. Dodana je nova kontrola 260, ki preverja, ali del stavbe, ki je v postopku, obstaja v veljavnem stanju. Ob uveljavitvi se na delu stavbe spremenijo samo podatki o upravniku.

Podatki stavbe:

 • Dopolnjena je kontrola 74 – Kontrola etaže. V primeru, da stavba ostane brez vseh etaž kontrola javi napako. 
 • Dopolnjena je kontrola 20 – Podvojeni govoreči identifikator, v zvezi z identifikatorji etaž. Kontrola ne javi več za spremembe št. etaže pri O-S parih (parih obstoječa-spremenjena št.) , da gre za podvojene identifikatorje etaž (zaradi primerov, ko so potrebni popravki št. etaže, pri npr. popravku manjkajoče etaže kleti).
 • Dodana je nova kontrola 262 - Podvojena številka stanovanja. Kontrola preverja in opozarja na podvojene številke stanovanja (doslej je bilo to del kontrole 20 - Podvojeni govoreči identifikator, in sicer kot napaka-bloker).
 • Dodana je nova kontrola 259. Iz dosedanje kontrole 74 – Kontrole etaže, so bili odstranjeni določeni deli preveritev in vključeni v novo kontrolo 259. Kontrola 259 preverja ali drži,  (1) da ima višja etaža večjo nadmorsko višino, (2) da so številke etaž oštevilčene od spodaj navzgor, glede na nadmorsko višino in  (3) da vsota višin etaž ne presega višine stavbe. Rezultat kontrole 259 je opozorilo.
 • Dopolnjena je grafika 3D pogleda delov stavb. Odpravljena je pomanjkljivost 3D prikaza delov stavb, v primeru ko je več lokacijsko ločenih poligonov istega dela stavbe (označijo se vsi t.i. multipoligoni delov stavbe).
 • Dopolnjena je kontrola 153 – Kontrola podatkov stanovanj, poslovni prostori. Kontrola sedaj upošteva poslovne prostore, ki imajo številko poslovnega prostora, tudi v primeru rab, pri katerih ni nujno, da imajo ta podatek (doslej je vključevala le tiste pri katerih je to obvezno).
 • Dodana je kontrola, ki javi napako v primeru, ko je za številko dela stavbe vpisana številka 0. T.i. validator, ki preverja grobe napake, bo v takšnem primeru javil napako.
 • Dodana  je kontrola 12 - Poročilo izračunanih podatkov. Dodana kontrola je v bistvu poročilo o izvedenih/izračunanih podatkih v zvezi s stavbami in ima status opozorila. Prikazuje spremembe avtomatsko izračunanih površin in računanje št. stanovanj/poslovnih prostorov

Izravnava meje, več katastrskih postopkov:

 • Dopolnjeni sta kontrola 181– Izravnava meje-površina in kontrola 210 – Izravnava meje-urejenost meje. Kontroli ne preverjata pogojev izravnave, v kolikor je več katastrskih postopkov (več KPP). V takih primerih se izpiše opozorilo: »KPP IZRAVNAVA_MEJE ni samostojni postopek in kontrole ni mogoče izvesti.« Pogoje izravnave mora preveriti uporabnik sam.

Parcela brez lastnika:

 • Dodana je nova kontrola 214 - Spreminjanja parcele brez lastnika. Gre za kontrolo, ki v primeru, da parcela, ki se spreminja, nima lastnika. Javi opozorilo, da parcela nima lastnika.

Rezervacije št. stavb in št. točk:

 • Dopolnjena je kontrola 6 – Rezervacije identifikatorjev. Gre za dopolnitev kontrole rezervacije identifikatorjev glede št. stavb in št. točk. Kontrola sedaj preverja tudi spremenjene št. stavb in št. točk (kot že preverja za spremenjene št. parcel).

Površine parcel:

 • V avtomatsko računanje površin  je dodana uskladitev (zaokroževanje, prilagoditev) površin glede na površino parcele. Glede na pravila avtomatskega računanja površin se izračunane površine uskladijo s površino parcele, za površino Tlorisa stavbe na parceli, površino Tlorisa ZPS, površino območja stavbne pravice, območja služnosti in območja sestavin delov stavb.

V primeru, da se površina ne računa (glede na postavljena pravila), ampak se prevzame iz aktivnega stanja, se metoda določitve površine pri parcelah nastavi na 2 – prevzeta.

 • Dopolnjena je kontrola 25 – Razlika atributne in grafične površine parcele. Kontrola je dopolnjena samo s spremenjenim opisom kontrole v šifrantu.

Upravna komasacija zemljišč:

 • Urejen je postopek upravne komasacije do tehnične potrditve. V zvezi s tem sta dopolnjeni kontrola K22 – Blokade parcel in kontrola 213 – Komasacije-urejenost mej. Zagotovljena je  možnost postopka urejanja mej brez umikanja blokad v primeru, da se elaborat poveže s elaboratom komasacije. Postopek komasacije deluje do oddaje.

Iskalnik elaboratov:

 • Dopolnjen oziroma spremenjen je Iskalnik elaboratov. Po novem se datoteke izbranih elaboratov ne prenašajo več direktno (kar je bilo problematično pri obsežnejših elaboratih in datotekah), temveč se po novem pripravljene datoteke shranijo v odložišče. Avtomatsko se izbrišejo po 5 ih dnevih.

Nekoliko je spremenjen oblikovni izgled Iskalnika, saj je deloma že prilagojen celovitejši dopolnitvi funkcije iskanja z razširjenimi možnostmi načinov iskanja, ki bodo predvidoma dani v uporabo z naslednjo verzijo posodobitev sistema.

Podatki Zemljiške knjige:

 • Dodana je nova funkcionalnost – Kontrole zemljiška knjiga. Funkcionalnost omogoča izvedbo neodvisne kontrole podatkov Zemljiške knjige glede enakega pravnega stanja ali plomb v zvezi z lastništvom  za nabor parcel ali delov stavb. Nabor parcel ali delov stavb je mogoče vpisati neposredno ali podati preko  uvoza v naprej pripravljenega seznama (CSV format).

Funkcionalnost je dosegljiva v glavni orodni vrstici, v novo dodanem meniju Dodatne funkcionalnosti pod opcijo Kontrole zemljiška knjiga.

Orodje na podlagi podanega nabora parcel oziroma delov stavb za podani nabor vrne rezultat preverjanja podatkov na zemljiški knjigi – obvestilo glede enakega pravnega stanja ali seznam plomb, ki imajo opravka z lastništvom.

Povezava Google maps/ Street View:

 • Dodana je direktna povezava v Google Maps in Street Views. V grafičnem delu je v meniju desnega klika dodana opcija Google maps. V novem zavihku se odpre Google maps. V primeru, da se koordinata ujema z linijami Street View, je na levi strani direktna povezava na Street View.

Primerjava grafike starega stanja:

 • Dopolnjena je kontrola 4 – Staro stanje-grafika, glede katastrskih občin. Kontrola ne preverja KO-jev s spremembo N, temveč samo O in B.

Velikost XML datoteke:

 • Povečana je maksimalna dovoljena velikost datoteke XML od dosedanje 350 MB na 400 MB.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE