Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Popravki aplikacije IS Kataster

Spoštovani uporabniki IS kataster,

Obveščamo vas, da je bila 5.7.2023 na produkcijsko okolje Ministrstva za javno upravo nameščena nova posodobljena verzija informacijskega sistema kataster.

Konkretni opisi popravkov razvrščeni po tematikah

 

Rezervacije

 • Pri določitvi identifikatorjev v postopku rezervacije, se sedaj lahko dodelijo tudi neuporabljeni identifikatorji, ki so manjši od najvišjega identifikatorja v bazi (luknje).

Podatki in postopki vezani na stavbe in dele stavb

 • Stavbe, ki imajo povezavo stavba parcela opredeljeno samo s točko (v zemljiškem katastru ni bil določen ZPS ali ZPS*) morajo imeti na eni parceli opredeljeno samo eno točko povezave – do napake je prihajalo pri združevanju parcel, ki so bile povezane s stavbo. Če je na isti parceli za isto stavbo več točk povezave je to napaka.
 • Kontrola K58 - Kontrole tlorisa stavbe na parceli se ne izvaja za stavbe ki imajo povezavo stavba parcela opredeljeno samo s točko (v zemljiškem katastru ni bil določen ZPS ali ZPS*).
 • Določena omejitev maksimalne nadmorske višine etaže – kontrola K64 - Kontrole stavb.
 • Iz kontrole K177 - Kontrola tlorisov je izvzeta kontrola, da razdalja med točkami ne sme biti manjša od 12 cm, ta kontrola je sedaj vsebina kontrole K187 - Kontrola etaže – geometrija.

Meje parcel in ostalih objektov

 • Neposredna bližina se določa se samo daljice, ki imajo v novem stanju spremembo S ali D – kontrola K192 - Neposredna bližina meje.
 • Kontrola K183 – kontrole točk se je dopolnila v primerih ko točka pridobi/izgubi pripadnost k parceli.

Grafika

 • Večja odebelitev mej v grafičnem prikazu daljic,
 • Pri iskanju po sloju HŠ se zdaj izpisujeta koordinati E in N.

Sestavina vloge

 • Kot sestavine so lahko definirane samo parcele, stavbe ali deli stav v obliki kot je predpisana. Če vpišemo kot sestavino povezavo stavba parcela, je to opredeljeno kot napaka.

Stranke, lastniki in vlagatelji

 • Odstranjena kontrola, ki je zahtevala vpis MŠ pooblaščenca.
 • Namesto izraza verjetni lastnik pri delih stavb, ki niso v etažni lastnini ali se ne nahajajo v stavbi zgrajeni na podlagi stavbne pravice, je uveden izraz lastniki povezanih parcel.

Kontrole z zemljiško knjigo

 • Pri kontroli enakega pravnega položaja je možno brisati parcele iz seznama, ki ga pripravimo za kontrolo.
 • Pri kontroli plomb, ki spreminjajo lastništvo se upošteva tudi zaznamba z šifro 801 - zaznamba osebnega stanja ali stečaja

Bonitete

 • Pri bonitetah se izvaja kontrola, da atributi vsebujejo ustrezne vrednosti glede na šifrant, če to ne drži, je to opredeljeno kot napaka.
 • Točke meritev pri bonitetah morajo biti opredeljene s tipologijo POINT, če to ne drži, je to opredeljeno kot napaka.
 • Dodane je prikaz label in poizvedovanje po sloju bonitet

Površine

 • Dopolnjen preračun parcel (in povezanih entitet) v primeru, da se spremeni samo atribut urejenosti, dodano izračun površin za tloris zemljišča pod stavbo.

Poizvedovanja/iskanja

 • Elaborat je možno poiskati tudi po številki objave
 • Nadgrajeno iskanje elaboratov:
  • prikaz datuma začetka procesa v seznamu najdenih elaboratov
  • iskanje elaboratov po novonastalih identifikatorjih (rešen npr. problem vpisa stavbe, ko je sestavina parcela)
  • možno iskanje elaboratov spremembe bonitet preko parcelne številke parcel, ki ležijo na območju sprememb, 
  • iskanje po elaboratih je možno tudi po delu številke (omejitev 9 znakov), rezultat iskanja po elaboratih je vedno seznam, na katerem se izbire datoteke za prenos; iskanje po št. IDPOS iz starega sistema se izvede npr. z nizom 0245-0645, kjer je prva cifra št. ko in druga cifra št. IDPOS.
  • iskanje po št. točke, kot identifikator se vpiše 1576.35556, kjer je prva cifra KO, druga pa št. točke.
  • dodatno je še zaradi večje preglednosti dodan v seznam Moje datoteke še status prenosa zahtevane datoteke in prikaz velikosti pripravljene datoteke.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.