Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Popravki aplikacije IS Kataster

Na produkcijsko okolje Ministrstva za javno upravo je bila 21.7.2023  nameščena nova posodobljena verzija informacijskega sistema kataster, s katero so bile odpravljene napake nove verzije nameščene 5.7.2021 in dodana kontrola zaradi začetka izvajanja projekta »Vektorizacija etažnih načrtov - VEN«. 

Odpravljene napake:

  • Kontrola K177 – Kontrola tlorisov - kontrola se izvaja samo na stavbah vpisanih po ZKN (nadzemni tloris, podzemni tloris ali tloris zemljišča pod stavbo ne sme segati izven tlorisa  stavbe, tloris celotne stavbe mora biti enak uniji nadzemnega tlorisa in podzemnega tlorisa).
  • Kontrola K64 – Kontrole stavb – ni več omejitve da mora biti  karakteristična višina stavbe večja ali enaka najnižji višini stavbe (H3 je lahko nižja od H1).
  • Kontrola K263 – Kontrola točkovne povezave stavba parcela – kontrola je omejena samo na stavbe, ki pred začetkom uporabe ZKN niso imele v zemljiškem katastru določenega ZPS in ZPS* (registrsko vpisane stavbe, kjer je povezava stavba parcela opredeljena samo s točko). Stavba je z isto parcelo lahko povezana samo z ENO točko.
  • Popravljene rezervacije poddelilk; ob rezervacijah poddelilk se ne določajo več poddelilke, ki so že bile v historiatu opredeljene kot ukinjene parcele

Geodetska uprava Republike Slovenije je  skupaj s pogodbenimi izvajalci pričela z operativnimi aktivnostmi projekta »Vektorizacije etažnih načrtov – VEN«, ki je del projekta informacijske prenove nepremičninskih evidenc v okviru projekta Zeleni lokacijski okvir in je sofinanciran z evropskimi sredstvi Projekt  je dvoleten in bo zaključen 31.5.2025.

Izvedba projekta obsega vektorizacijo etažnih načrtov za izbranih 6292 stavb. To so stavbe, ki so bile vpisane v kataster stavb pred aprilom 2018, za katere so bili izdelani etažni načrti po posameznih etažah na papirju in so v arhivu elaboratov shranjeni zgolj njihovi skanogrami (rastrski podatki etažnih načrtov v elaboratih v PDF/A formatu).

Zaradi izvajanja projekta »Vektorizacija etažnih načrto - VENv« je v IS kataster dodana nova kontrola in sicer K270. Ta kontrola onemogoča oddajo elaborata za stavbo, za katero se izvaja vektorizacija etažnih načrtov (je v postopku VEN).

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE