Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Uskladitev podatkov v katastru nepremičnin

Dostopi do storitev

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Stanje podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin

Z dnem 26.5.2022 se je začel postopek migracije podatkov v kataster nepremičnin, zaradi česar se je prenehalo vzdrževanje evidenc zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin.

V obdobju med 26.5.2022 do predvidoma 20.6.2022 bodo podatki omenjenih evidenc v izdelkih in storitvah Geodetske uprave izkazovali stanje na dan 26.5.2022.

Podatki se bodo po končani migraciji vzdrževali v katastru nepremičnin. 

Za podatke registra prostorskih enot (hiše številke, prostorske enote) bodo vidni ažurni podatki.  

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.