Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Mednarodni sporazumi

 • Mirovni sporazum, Trianon, 1920;
 • Mirovni sporazum, Pariz, 1947;
 • Konvencija med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Ljudske republike Madžarske o obnavljanju, zaznamovanju in vzdrževanju mejne črte in mejnih oznak na jugoslovansko-madžarski državni meji (Ur.l. SFRJ-MP, št. 10/1985), Beograd, 20.10.1983; predpis velja v Republiki Sloveniji od 19.2.1995 na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Madžarsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, objavljenega v Ur.l. RS-MP, št. 2-8/1995 (Ur.l. RS, št. 10/1995);
 • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Madžarsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, objavljenega v RS-MP 2-8/1995 (RS 10/1995);
 • Pogodba med Republiko Slovenijo in Madžarsko o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava, 2016 (velja od 2016);
 • Pravilnik o delu mešane komisije za obnavljanje, označevanje in vzdrževanje državne meje, Bajansenye, 10.3.1993;
 • Navodilo za novo izmero in izdelavo nove mejne dokumentacije (2002, 2012);
 • Navodilo za kontrolo, obnavljanje, označevanje in vzdrževanje slovensko – madžarske državne meje (2001, 2012);
 • Zapisniki Mešane komisije.
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ustanovitvi in pristojnostih skupnih organov za ugotovitev ter označitev državne meje, Čateške Toplice, 30. julija 1993;  Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ustanovitvi in pristojnostih skupnih organov za ugotovitev ter označitev državne meje (Ur.l.RS-MP,št.16/1993);
 • Poslovnik Diplomatske komisije, Zagreb, 21. julij 1998;
 • Poslovnik za delo Mešane slovensko – hrvaške komisije za zaznamovanje, vzdrževanje in obnavljanje državne meje, Sremič pri Krškem, 13. september 1995 (Zapisnik 1. rednega zasedanja Mešane slovensko – hrvaške komisije za zaznamovanje, vzdrževanje in obnavljanje državne meje, Sremič pri Krškem, 13. – 14. september 1995);
 • Navodila za delo Mešane strokovne skupine pri primerjavi neusklajenih mej katastrskih občin, Sremič pri Krškem, 13. september 1995 (Zapisnik 1. rednega zasedanja Mešane slovensko – hrvaške komisije za zaznamovanje, vzdrževanje in obnavljanje državne meje, Sremič pri Krškem, 13. – 14. september 1995)
 • Zapisniki Mešane komisije
 • Mirovna pogodba z Italijo, Pariz, 10.2.1947; Ukaz o ratifikaciji Mirovne pogodbe z Italijo (Ur.l. FLRJ-MP, št. 74/1947); v Aktu o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo, objavljenemu v Ur.l. RS-MP, št. 11-60/1992 (Ur.l. RS, št. 40/1992) predpis ni naveden kot veljaven za Republiko Slovenijo;
 • Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo (Ur.l. RS-MP, št. 11-60/1992, RS 40/1992);
 • Pogodba med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo, Osimo, 10.11.1975; Zakon o ratifikaciji Pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo (Ur.l. SFRJ-MP, št. 1/1977); predpis velja v Republiki Sloveniji od dne 15.8.1992 na podlagi Akta o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo, objavljenega v Ur.l. RS-MP, št. 11-60/1992 (Ur.l. RS, št. 40/1992);
 • Protokol med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o planinskem turističnem prometu na mejnem območju; Zakon o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o planinskem turističnem prometu na mejnem območju – BITPTO (Ur.l. RS-MP, št. 5/2007);
 • Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o vzdrževanju državne meje, Rim, 2007 (velja od  maja 2011);
 • Sporazum med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko o črti državne meje na reguliranem odseku potoka Čubnica/Barbucina v V. mejnem sektorju, Trst, 2014 (velja od novembra 2016);
 • Zapisniki Mešane komisije.
 • Mirovni sporazum Saint-Germain en Laye, 1919;
 • Pogodba med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo  o skupni državni meji, Beograd, 8.4.1965; Uredba o ratifikaciji Pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo  o skupni državni meji (Ur.l. SFRJ-MP, št. 11/1966 in 29/1976);
 • Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Zvezno vlado Republike Avstrije o planinskem turističnem prometu na mejnem območju z dne 18. julija 1984 v besedilu izmenjevalnih not z dne 16. oktobra 1992; Uredba o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Zvezno vlado Republike Avstrije o planinskem turističnem prometu na mejnem območju z dne 18. julija 1984 v besedilu izmenjevalnih not z dne 16. oktobra 1992 (Ur.l. SFRJ-MP, št. 7/1986, Ur.l. RS-MP, št. 13/1995, 5/1998 – BATSPTP, 24/1999 – BATPTP-C in 13/2002 – BATPT-D);  
 • Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o nadaljni veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo ter Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko - avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, sklenjena z izmenjavo not dne 16. oktobra 1992; Ukaz o razglasitvi Zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o nadaljni veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo ter sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo - BATNVP (Ur.l. RS-MP, št. 4/1993);
 • Dogovor med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mejnem kamnu XIV/266 zaradi verskih obredov v cerkvi Sv. Urbana; Uredba o ratifikaciji dogovora med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mejnem kamnu XIV/266 zaradi verskih obredov v cerkvi Sv. Urbana (Ur.l. RS-MP, št. 8/1995
 • Dogovor med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mejnem kamnu XXIII/141 zaradi verskih obredov v župnijah Ebriach-Troegern in Jezersko; Uredba o ratifikaciji dogovora med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mejnem kamnu XXIII/141 zaradi verskih obredov v župnijah Ebriach-Troegern in Jezersko (Ur.l. RS-MP, št. 8/1995);
 • Dogovor med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mejnem kamnu XXII/32 zaradi verskih obredov v cerkvi Sv. Leonharda; Uredba o ratifikaciji dogovora med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mejnem kamnu XXII/32 zaradi verskih obredov v cerkvi Sv. Leonharda (Ur.l. RS-MP, št. 8/1995);
 • Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o uporabi dveh delov slovenskega državnega ozemlja na območju smučišča "Tromeja"; - BATUSO (Ur.l. RS-MP, št. 12/1996);
 • Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejnih sektorjih II, IV do VII in delih mejnih sektorjev IX in X (regulirana Glančnica) kakor tudi XIX (reguliran Riški potok) – BATDM; Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejnih sektorjih II, IV do VII in delih mejnih sektorjev IX in X (regulirana Glančnica) kakor tudi XIX (reguliran Riški potok) - BATDM (Ur.l. RS-MP, št. 16/1996);
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o turističnem prometu na mejnem območju (INTERREG/PHARE - CBC - OBMEJNA PANORAMSKA POT) – BATTPMA; Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o turističnem prometu na mejnem območju (INTERREG/PHARE - CBC - OBMEJNA PANORAMSKA POT) /BATTPMA/(Ur.l.RS-MP,št.18/2006);
 • Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejnih sektorjih VIII do XV in  XXII do XXVII, 2010 (velja od 2012);
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje do XVI do  XXI, 2016 (velja od 2016);
 • Poslovnik Stalne slovensko – avstrijske komisije za mejo, Dunaj, 11.3.1994
 • Navodila za delo mešanih tehničnih skupin pri preverjanju, izmeri in označitvi slovensko – avstrijske državne meje (Navodila za preverjanje, izmero in označitev), Ljubljana, 19.5.1995;
 • Navodila za novo izmero in novo dokumentacijo mejnih sektorjev na slovensko – avstrijski državni meji (Navodila za novo izmero in novo dokumentacijo), Ljubelj, 17.10.1996; Opomba: Priloga Ključ znakov za izdelavo mejnega načrta, januar 1998;
 • Zapisniki Mešane komisije
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE