Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

EPSG kode za Slovenijo

Zbirka geodetskih parametrov EPSG vsebuje podrobne opise referenčnih koordinatnih sistemov za ves svet. Zbirko vzdržuje in vodi Mednarodno združenje proizvajalcev nafte in plina – IAOG (International Association of Oil & Gas Producers), ime pa zbirka še vedno nosi po Evropski skupini za naftne raziskave – EPSG (European Petroleum Survey Group), ki je zbirko zasnovala in je kasneje postala sestavni del IAOG.

EPSG-kodi za slovenska državna ravninska koordinatna sistema sta:

  • EPSG 3912 ... za »stari« referenčni koordinatni sistem z oznako D48/GK
  • EPSG 3794 ... za »novi« referenčni koordinatni sistem z oznako D96/TM

Priporočeni obliki projekcijskih datotek (tj. datotek s pripono ».prj«) za podatke v formatu Shape sta:

Preglednice spodaj podajajo sezname za Slovenijo relevantnih referenčnih koordinatnih sistemov – RKS (Preglednici 1 in 2) ter transformacij med njimi (Preglednici 3 in 4). Za posamezen RKS sta navedena tudi datum in koordinatni sistem – KS, ki ga tvorita. Za posamezno transformacijo pa sta navedena tudi izvorni in ciljni RKS.

RKS

Datum

KS

Oznaka in kratek opis

EPSG 4882

EPSG 6765

EPSG 6500

D96/XYZ – slovenski geodetski datum 1996, sistem trirazsežnih kartezičnih koordinat

EPSG 4883

EPSG 6765

EPSG 6423

D96/φλh – slovenski geodetski datum 1996, sistem trirazsežnih geodetskih/elipsoidnih koordinat

EPSG 3906

EPSG 1031

EPSG 6422

D48/φλ – jugoslovanski geodetski datum 1948, sistem dvorazsežnih geodetskih/elipsoidnih koordinat

EPSG 4765

EPSG 6765

EPSG 6422

D96/φλ – slovenski geodetski datum 1996, sistem dvorazsežnih geodetskih/elipsoidnih koordinat

EPSG 3912

EPSG 1031

EPSG 4498

D48/GK – jugoslovanski geodetski datum 1948, sistem dvorazsežnih kartezičnih koordinat – Gauß-Krügerjeva projekcija

EPSG 3794

EPSG 6765

EPSG 4400

D96/TM – slovenski geodetski datum 1996, sistem dvorazsežnih kartezičnih koordinat – prečna Mercatorjeva projekcija

EPSG 8687

EPSG 6765

EPSG 4400

D96/UTM – slovenski geodetski datum 1996, sistem dvorazsežnih kartezičnih koordinat – prečna Mercatorjeva projekcija, UTM-cona 33N, MGRS-cona 33T

EPSG 5779

EPSG 5177

EPSG 6499

SVS2000/H – slovenski vertikalni datum 2000 (Trst/Ruše), sistem normalnih ortometričnih višin

EPSG 8690

EPSG 1215

EPSG 6499

SVS2010/H – slovenski vertikalni datum 2010 (Koper), sistem normalnih višin

EPSG
10245
EPSG 6765 +
EPSG 1215
EPSG 6422 + EPSG 6499D96/φλ+SVS2010/H – slovenski geodetski datum 1996, sistem dvorazsežnih geodetskih/elipsoidnih koordinat, kombiniran s slovenskim vertikalnim datumom 2010 (Koper), sistemom normalnih višin (sestavljeni referenčni koordinatni sistem: EPSG 4765 + EPSG 8690)
EPSG
10246
EPSG 6765 +
EPSG 1215
EPSG 4400 + EPSG 6499D96/TM+SVS2010/H – slovenski geodetski datum 1996, sistem dvorazsežnih kartezičnih koordinat – prečna Mercatorjeva projekcija, kombiniran s slovenskim vertikalnim datumom 2010 (Koper), sistemom normalnih višin (sestavljeni referenčni koordinatni sistem: EPSG 3794 + EPSG 8690)

RKS

Datum

KS

Oznaka in kratek opis

EPSG 4936

EPSG 6258

EPSG 6500

ETRS89/XYZ – geodetski datum ETRS89 (brez razlikovanja posameznih realizacij), sistem trirazsežnih kartezičnih koordinat

EPSG 7926

EPSG 1184

EPSG 6500

ETRF96/XYZ – geodetski datum ETRS89 (realizacija v času vzpostavitve D96 v Sloveniji), sistem trirazsežnih kartezičnih koordinat

EPSG 4917

EPSG 6654

EPSG 6500

ITRF96/XYZ – geodetski datum ITRS (realizacija v času vzpostavitve D96 v Sloveniji), sistem trirazsežnih kartezičnih koordinat

EPSG 4978

EPSG 6326

EPSG 6500

WGS84/XYZ – geodetski datum WGS84 (brez razlikovanja posameznih realizacij), sistem trirazsežnih kartezičnih koordinat

EPSG 4937

EPSG 6258

EPSG 6423

ETRS89/φλh – geodetski datum ETRS89, sistem trirazsežnih geodetskih/elipsoidnih koordinat

EPSG 4979

EPSG 6326

EPSG 6423

WGS84/φλh – geodetski datum WGS84, sistem trirazsežnih geodetskih/elipsoidnih koordinat

EPSG 4258

EPSG 6258

EPSG 6422

ETRS89/φλ – geodetski datum ETRS89, sistem dvorazsežnih geodetskih/elipsoidnih koordinat

EPSG 4326

EPSG 6326

EPSG 6422

WGS84/φλ – geodetski datum WGS84, sistem dvorazsežnih geodetskih/elipsoidnih koordinat

EPSG 25833

EPSG 6258

EPSG 4400

ETRS89/UTM33N – geodetski datum ETRS89, sistem dvorazsežnih kartezičnih koordinat – prečna Mercatorjeva projekcija, UTM-cona 33N

EPSG 3034

EPSG 6258

EPSG 4500

ETRS89/LCC – geodetski datum ETRS89, sistem dvorazsežnih kartezičnih koordinat – Lambertova konformna konusna projekcija

EPSG 3035

EPSG 6258

EPSG 4532

ETRS89/LAEA – geodetski datum ETRS89, sistem dvorazsežnih kartezičnih koordinat – Lambertova ekvivalentna azimutalna projekcija

EPSG 32633

EPSG 6326

EPSG 4400

WGS84/UTM33T – geodetski datum WGS84, sistem dvorazsežnih kartezičnih koordinat – prečna Mercatorjeva projekcija, UTM-cona 33N,  MGRS-cona 33T

EPSG 3395

EPSG 6326

EPSG 4400

WGS84/WM – geodetski datum WGS84, sistem dvorazsežnih kartezičnih koordinat – svetovna Mercatorjeva projekcija

EPSG 8857

EPSG 6326

EPSG 4400

WGS84/EE – geodetski datum WGS84, sistem dvorazsežnih kartezičnih koordinat – ekvivalentna Zemljina projekcija

EPSG 5730

EPSG 5129

EPSG 6499

EVRF2000/H – evropski vertikalni datum 2000, sistem normalnih višin

EPSG 5621

EPSG 5215

EPSG 6499

EVRF2007/H – evropski vertikalni datum 2007, sistem normalnih višin

EPSG 5864

EPSG 1086

EPSG 6498

MLLWS/D – srednja nižja nizka voda živih morskih men, sistem globin

EPSG 7409

EPSG 6258 +
EPSG 5129

EPSG 6422 +
EPSG 6499

ETRS89/φλ+EVRF2000/H – geodetski datum ETRS89, sistem dvorazsežnih geodetskih/elipsoidnih koordinat, kombiniran z evropskim vertikalnim datumom 2000, sistemom normalnih višin

EPSG 7423

EPSG 6258 +
EPSG 5215

EPSG 6422 +
EPSG 6499

ETRS89/φλ+EVRF2007/H – geodetski datum ETRS89, sistem dvorazsežnih geodetskih/elipsoidnih koordinat, kombiniran z evropskim vertikalnim datumom 2007, sistemom normalnih višin

Transformacija

Izvorni RKS

Ciljni RKS

Oznaka in kratek opis

EPSG 8689

EPSG 3906

EPSG 4765

D48/φλ → D96/φλ – vsedržavna prostorska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS (brez upoštevanja višin); točnost transformacije 1 m

EPSG 3918

EPSG 3906

EPSG 4765

D48/φλ → D96/φλ – prostorska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS (z upoštevanjem višin) za območje zahodne Slovenije; točnost transformacije 0,5 m

EPSG 3919

EPSG 3906

EPSG 4765

D48/φλ → D96/φλ – prostorska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS (z upoštevanjem višin) za območje severovzhodne Slovenije; točnost transformacije 0,5 m

EPSG 3921

EPSG 3906

EPSG 4765

D48/φλ → D96/φλ – prostorska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS (z upoštevanjem višin) za območje jugovzhodne Slovenije; točnost transformacije 0,5 m

EPSG 3922

EPSG 3906

EPSG 4765

D48/φλ → D96/φλ – prostorska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS (z upoštevanjem višin) za ožje območje jugovzhodne Slovenije; točnost transformacije 0,3 m

EPSG 3923

EPSG 3906

EPSG 4765

D48/φλ → D96/φλ – prostorska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS (z upoštevanjem višin) za območje Dolenjske; točnost transformacije 0,3 m

EPSG 3924

EPSG 3906

EPSG 4765

D48/φλ → D96/φλ – prostorska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS (z upoštevanjem višin) za območje Štajerske; točnost transformacije 0,3 m

EPSG 3925

EPSG 3906

EPSG 4765

D48/φλ → D96/φλ – prostorska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS (z upoštevanjem višin) za območje Pomurja; točnost transformacije 0,3 m

EPSG 3926

EPSG 3906

EPSG 4765

D48/φλ → D96/φλ – prostorska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS (z upoštevanjem višin) za območje Gorenjske s severno Primorsko; točnost transformacije 0,3 m

EPSG 3927

EPSG 3906

EPSG 4765

D48/φλ → D96/φλ – prostorska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS (z upoštevanjem višin) za območje Primorske in Notranjske; točnost transformacije 0,3 m

EPSG 3928

EPSG 3906

EPSG 4765

D48/φλ → D96/φλ – prostorska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS (z upoštevanjem višin) za območje osrednje Slovenije; točnost transformacije 0,3 m

EPSG 3929

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za Zgornje Posočje z Julijskimi Alpami; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3930

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za Goriško regijo (do obrobja Tolminske kotline) s Trnovskim gozdom, Nanosom in Idrijskim hribovjem; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3931

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za območje Krasa z delom Goriškega območja; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3932

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za Obalno regijo in del Kraško-Brkinskega območja; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3933

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za Zgornjo Gorenjsko regijo z Baško grapo in delom Cerkljanskega hribovja; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3934

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za Srednjo Gorenjsko regijo (širše območje Kranja) z delom Kamniško-Savinjskih Alp; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3935

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za zahodni del Ljubljanske regije z delom Škofjeloškega in Idrijsko-Cerkljanskega območja; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3936

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za Notranjsko regijo z delom Kraško-Brkinskega območja; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3937

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za Zgornjesavinjsko regijo (del Kamniško-Savinjskih Alp) z delom Koroške regije; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3938

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za vzhodni del Ljubljanske regije s Kamniško-Domžalskim območjem; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3939

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za Suho krajino s širšim območjem Ribnice in Žužemberka; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3940

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za širše območje Kočevja s Kočevskim rogom in Goteniško goro; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3941

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za Koroško regijo; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3951

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za širše območje Velenja z delom Koroške regije; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3952

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za Zasavje s širšim območjem Celja; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3953

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za Srednjo Dolenjsko (območje Trebnjega, Mokronoga, Šentjerneja, Mirne Peči); točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3954

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za širše območje Novega mesta z Gorjanci; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3955

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za Belo krajino s širšim območjem Črnomlja in Metlike; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3956

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za Pohorje s Paškim Kozjakom in Konjiško goro (do Vojnika); točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3957

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za širše območje Slovenske Bistrice s porečjem Dravinje, območjem Boča ter delom Haloz in Kozjanskega; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3958

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za spodnje Posavje (širše območje Krškega) z delom Kozjanskega; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3959

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za širše območje Maribora in Ptuja, z delom Kozjaka in Slovenskih goric; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3960

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za Slovenske gorice (Prlekija) s širšim območjem Ormoža; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 3961

EPSG 3912

EPSG 3794

D48/GK → D96/TM – ravninska podobnostna transformacija med starim in novim slovenskim RKS za Prekmurje; točnost transformacije 0,2 m

EPSG 10247EPSG 4883EPSG 8690D96/φλh → SVS2010/H – gridna transformacija med slovenskim geodetskim datumom 1996, sistemom trirazsežnih geodetskih/elipsoidnih koordinat, in slovenskim vertikalnim datumom 2010 (Koper), sistemom normalnih višin (transformacija iz elipsoidnih v normalne višine s pomočjo modela kvazi-geoida oz. višinske referenčne ploskve SLO-VRP2016/Koper); točnost transformacije 0,1 m
EPSG 10248EPSG 4883EPSG 10245D96/φλh → D96/φλ+SVS2010/H – gridna transformacija med slovenskim geodetskim datumom 1996, sistemom trirazsežnih geodetskih/elipsoidnih koordinat, in slovenskim geodetskim datumom 1996, sistemom dvorazsežnih geodetskih/elipsoidnih koordinat, kombiniranim s slovenskim vertikalnim datumom 2010 (Koper), sistemom normalnih višin (povratna transformacija med elipsoidnimi in normalnimi višinami s pomočjo modela kvazi-geoida oz. višinske referenčne ploskve SLO-VRP2016/Koper); točnost transformacije 0,1 m

Transformacija

Izvorni RKS

Ciljni RKS

Oznaka in kratek opis

EPSG 8688

EPSG 3906

EPSG 4326

D48/φλ → WGS84/φλ – prostorska podobnostna transformacija med starim slovenskim RKS in WGS84; točnost transformacije okoli 1 m

EPSG 1149

EPSG 4258

EPSG 4326

ETRS89/φλ → WGS84/φλ – prostorska podobnostna transformacija med ETRS89 in WGS84; točnost transformacije 1 m (glede na deklarirano točnost se predpostavlja identičnost obeh geodetskih datumov; identična transformacija)

EPSG 15977

EPSG 4765

EPSG 4258

D96/φλ → ETRS89/φλ – prostorska podobnostna transformacija med novim slovenskim RKS in ETRS89; D96 je slovenska realizacija ETRS89, torej gre za isti geodetski datum (identična transformacija)

EPSG 15976

EPSG 4765

EPSG 4326

D96/φλ → WGS84/φλ – prostorska podobnostna transformacija med novim slovenskim RKS in WGS84; točnost transformacije 1 m (glede na deklarirano točnost se predpostavlja identičnost obeh geodetskih datumov; identična transformacija)

EPSG 7938

EPSG 4917

EPSG 7926

ITRF96/XYZ → ETRF96/XYZ – 14-parametrična časovno odvisna transformacija med realizacijama geodetskih datumov ITRS in ETRS89 (v času vzpostavitve D96 v Sloveniji)

V dodatnih gradivih je pregled izbrane literature, ki je dostopna preko spleta. Prispevki so avtorski in ne predstavljajo nujno stališč Geodetske uprave RS.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE