Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Register prostorskih enot

Register prostorskih enot je evidenca o administrativno določenih prostorskih enotah.

Sestavljen je iz vpisanih podatkov o prostorskih enotah in zbirke listin.

Zbirka listin se vodi in hrani v fizični in elektronski obliki, vpisani podatki o prostorskih enotah in zbirka listin pa se hranijo trajno.

V registru prostorskih enot se za vse prostorske enote, razen za ulice, vodijo naslednji podatki:

 • vrsta prostorske enote,
 • šifra prostorske enote,
 • ime prostorske enote, kadar je določeno,
 • območje prostorske enote in
 • površina prostorske enote.

Za ulice se v registru prostorskih enot vodijo naslednji podatki:

 • ime ulice,
 • šifra ulice in
 • lega ulice.

V registru prostorskih enot se vodijo naslednje prostorske enote:

 1. občina,
 2. naselje,
 3. upravna enota,
 4. ulica,
 5. volilna enota,
 6. volilna enota za lokalne volitve,
 7. volilni okraj,
 8. državnozborsko volišče,
 9. lokalno volišče,
 10. šolski okoliši,
 11. krajevna skupnost,
 12. vaška skupnost,
 13. četrtna skupnost,
 14. poštni okoliš,
 15. statistična regija in
 16. kohezijska regija.

V registru prostorskih enot se vodijo tudi druge prostorske enote, če tako določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona.

 • Register prostorskih enot je nastal z nadgradnjo registra območij teritorialnih enot (ROTE) in evidence hišnih številk (EHIŠ), ki sta ju vzpostavila statistika in geodetska služba na začetku 80-ih let prejšnjega stoletja.
 • Osnova registra prostorskih enot je bila do uveljavitve Zakona o katastru nepremičnin integrirana podatkovna baza z lokacijskimi in opisnimi podatki, katero je leta 1995 vzpostavila Geodetska uprava RS. Ob vzpostavitvi se je začelo tudi njeno vzdrževanje.
 • Z Zakonom o katastru nepremičnin se je register prostorskih enot vzpostavil s prevzemom podatkov registra prostorskih enot, ki se je vodil v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin.

Določanje območij ter imenovanje in označevanje naselij, ulic in stavb

Državni zbor Republike Slovenije je februarja 2008 sprejel nov Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/08 z dne 14.03.2008 in je začel veljati 29.03.2008.

ZDOIONUS določa načine in postopke določanja območij in imen naselij, imen ulic, vzpostavitev uličnih sistemov, določanje hišnih številk ter označevanje naselij, ulic in stavb.

Na njegovi podlagi sta sprejeta dva podzakonska predpisa:

Čeprav citirana pravilnika že podrobneje urejata vprašanja s področij določanja območij in imen naselij, je Geodetska uprava v sodelovanju s predstavniki Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije zaradi poenotenega dela pripravila »Priporočila za delo pri spreminjanju območij naselij in imenovanju naselij in ulic«. Priporočila so namenjena predlagateljem postopkov po ZDOIONUS in jih najdete na spodnjih dveh povezavah.

Dopis občinam za delo pri spreminjanju območij naselij in imenovanju naselij in ulic

Priporočila za delo pri spreminjanju območij naselij in imenovanju naselij in ulic

 

Za boljšo predstavo glede oblike grafičnega dela elaborata so na voljo spodnji vzorčni primeri:

Sprememba meje naselja

Uvedba uličnega sistema

Uvedba uličnega sistema - detajl

Imenik referentov RPE - imenik je organiziran glede na krajevno pripadnost posameznih občin območnim geodetskim upravam oz. geodetskim pisarnam. Stanje podatkov v imeniku je na dan 30.8.2022.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE