Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Prehod vodenja registra prostorskih enot v nov informacijski sistem kataster

Spoštovani,

Zakon o katastru nepremičnin – ZKN (Ur.l.RS št. 54/21) v 6. členu določa vzpostavitev Informacijskega sistema kataster. ZKN celovito informatizira vse poslovne procese v zvezi z odločanjem o vpisih v kataster nepremičnin, register prostorskih enot, evidenco državne meje in register naslovov. Prehod vodenja registra prostorskih enot (RPE) v nov informacijski sistem kataster je predviden 26. 1. 2024.

Namen informacijske prenove je združiti prej ločene evidence v centralni bazi in omogočiti povezano vzdrževanja vseh podatkov. Cilj je zagotoviti in dvigniti kakovost vodenja in vzdrževanja podatkov in nuditi uporabnikom višji nivo storitev.

V prenovljenem registru prostorskih enot (RPE) bomo vodili vse prostorske enote, ki so določene v 116. členu ZKN.

Bistvene spremembe:

  • podatkovni model RPE se spreminja na nivoju povezovanja posameznih enot. V novem sistemu se ne vodi več prostorskih okolišev, zato podatki RPE ne izhajajo več iz prostorskih okolišev, ampak so med seboj neodvisni. Ostaja pa vsebinska hierarhija nekaterih podatkov (npr. naselja znotraj občin, naselja znotraj upravnih enot, …).
  • vsebina hišnih številk je umaknjena iz RPE in se po novem vodi v katastru nepremičnin.
  • sedanji enolični strojni povezovalni identifikatorji v evidenci RPE (MID-i) so nadomeščeni z novimi enoličnimi vsebinsko-strojnimi identifikatorji (EID). Gre za unikaten, 18 mestni ključ v celem sistemu katastra nepremičnin. Za prehod oz. implementacijo so bila sprejeta pravila o migraciji obstoječih strojnih identifikatorjev, t.i. MID-ov. Strojni identifikatorji iz starega informacijskega sistema so za določene objekte, kateri se prenašajo v nov sistem, vgnezdeni v novi strojni identifikator objekta ter se jih da enostavno, po generičnem pravilu 'izluščiti' iz novega identifikatorja. Po 26. 1. 2024 se MIDi ukinejo.

Vsi uporabniki lahko že danes prevzamete podatke prenovljenega registra prostorskih enot v novi strukturi preko aplikacije Javni geodetski podatki (JGP).

Za uporabnike spletnih storitev smo v sodelovanju z Ministrstvom za digitalno preobrazbo vzpostavili domeno https://ipi.eprostor.gov.si/, kjer so na voljo spletne storitve, ki vračajo podatke iz novega Informacijskega sistema kataster. Na Portalu Prostor lahko najdete več informacij o spletnih storitvah, tudi tehnično-uporabniško dokumentacijo.

Obstoječe spletne storitve na domenah https://prostor4.(si)gov.si (ki se ukinja) in domeni https://storitve.eprostor.(si)gov.si, ki vračajo podatke registra prostorskih enot v stari strukturi, bodo nekaj časa po prenovi registra prostorskih enot še vedno delovale, vendar največ do sredine leta 2024 - toda POZOR - s statičnim stanjem podatkov registra prostorskih enot na dan prehoda (to je predvidoma na dan 26. 1. 2024). Enako velja za medbazne dostope.

Razvoj in prilagoditev spletnih storitev se bo izvajala le na domeni https://ipi.eprostor.gov.si/, zato vsem obstoječim uporabnikom priporočamo, da najmanj testno oz. razvojno čimprej preidete na spletne storitve, ki so nameščene na testni domeni https://storitve-eprostor-test.gov.si/wfs-si-gurs-rpe/ogc/features/collections/ in s tem zagotovite čim hitrejši ter čim lažji prehod na prenovljeni register prostorskih enot, katerega veljavno stanje je prav tako že danes na voljo na https://ipi.eprostor.gov.si/wfs-si-gurs-rpe/ogc/features/collections/. Prav tako je že danes preko spletnih servisov na voljo veljavno stanje podatkov registra naslovov. Zgodovina registra prostorskih enot in registra naslovov na domeni https://ipi.eprostor.gov.si/ bosta na voljo po prehodu evidenc v nov informacijski sistem.

Za več informacij ali v primeru dodatnih vprašanj glede dostopa do podatkov smo vam na voljo preko uporabniške pomoči.

 

Geodetska uprava

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE