Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Zbirke prostorskih podatkov

Transformacijski parametri

Transformacijski parametri

1. TRANSFORMACIJSKI PARMETRI PO OBMOČJIH

Transformacijski parametri za transformacijo med koordinatnima sistemoma D48-D96 in D96-D48:

  • Državni parametri:

           državno območje TRF SHP;
           državno območje JPG;
           državno območje TRF DXF;
           državni parametri D48-D96 z višinami;
           državni parametri D96-D48 z višinami;
           državni parametri D96-D48 redukcija višin;
           državni metapodatki z višinami;
           državni metapodatki redukcija višin
 

  • Regionalni parametri:

   a) razdelitev Slovenije na 3 transformacijska območja:
           3 regije območja TRF SHP;
           3 regije območja JPG;
           3 regije območja TRF DXF;
           3 regije PARAMETRI D48-D96 z višinami;
           3 regije PARAMETRI D96-D48 z višinami;
           3 regije PARAMETRI D96-D48 redukcija višin;
           3 regije mepodatki z višinami;
           3 regije mepodatki redukcija višin
 
  b) razdelitev Slovenije na 7 transformacijskih območij:
           7 regij območja TRF SHP;
           7 regij območja JPG;
           7 regij območja TRF DXF;
           7 regij PARAMETRI D48-D96 z višinami;
           7 regij PARAMETRI D96-D48 z višinami;
           7 regij PARAMETRI D96-D48 redukcija višin;
           7 regij metapodatki z višinami;
           7 regij metapodatki redukcija višin
 
  c) razdelitev Slovenije na 24 transformacijskih območij:
           24 regionalni METAPODATKI;
           24 regionalni TRF DXF;
           24 regionalni TRF SHP;
           24 regij PARAMETRI D48-D96;
           24 regij PARAMETRI D96-D48.
 
Transformacijski parametri 7-parametrične prostorske podobnostne transformacije za 7 regij, 3 pokrajine in celotno državno ozemlje, in sicer brez upoštevanja višin veznih točk, dajo boljše rezultate za transformacijo samo horizontalnega položaja (odstopanja na veznih točkah so bistveno manjša, saj slabe višine točk kvarijo kakovost transformacije), niso pa seveda ti parametri primerni za transformacije višin – v tem primeru je treba višine točk obravnavati posebej (npr. uporaba absolutnega modela geoida).


2. ETRS TOČKE

Seznam vseh ETRS točk vsebuje vse točke, na katerih so bile izvedene GNSS meritve.

Seznam ETRS točk, primernih za transformacijo, pa vsebuje kakovostno določene točke v obeh koordinatnih sistemih. Te točke so primerne za določitev lokalnih transformacijskih parametrov.

 

Seznam vseh ETRS točkETRStocke.txtETRStocke.xls
Seznam ETRS točk primernih za transformacijoETRSza trans.txtETRSza trans.xls

 
 
3. VIRTUALNE VEZNE TOČKE ZA TRANSFORMACIJO
 

Virtualne vezne točke nadomeščajo dejansko izmerjene t.i. ETRS točke. Njihov izbor je podrejen optimalni geometriji oziroma pravilni trikotniški mreži točk. Vsaka virtualna vezna točka je dobljena z upoštevanjem ETRS točk v neposredni okolici s povprečenjem upoštevaje ustrezne določene uteži, ki poskrbijo za eliminacijo neenakomerne gostote ETRS točk in različne oddaljenosti ETRS točk od virtualnih veznih točk. Niz virtualnih veznih točk ne vsebuje pravih na terenu stabiliziranih točk ampak namišljene točke z vnaprej določeno optimalno razporeditvijo. Več o tem
   

Mreža virtualnih veznih točk (različica 3.0)virtualne.txtvirtualne.xls
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava