Skoči na glavno vsebino

Moje izbrane aplikacije

Javni geodetski podatki (JGP)

Uporaba omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL

Dostopi do storitev

Uporabnikom za lažje in učinkovitejše spremljanje obvestil o spremembah na naših storitvah priporočamo uporabo RSS vira na povezavi  https://www.e-prostor.gov.si/rss.aplikacije.

Javni dostop

Dostop do podatkov za splošno javnost

Osebni dostop

Dostop do podatkov za posameznike

Dostop z registracijo

Dostop do podatkov za registrirane uporabnike

Dostop z registracijo

Registriran dostop je dostop do aplikacij, servisov in drugih storitev, za uporabo katerih se mora uporabnik registrirati v varnostno shemo na osnovi spletnega digitalnega potrdila. Podrobnejše informacije o registraciji za dostop do aplikacij ali o registraciji za dostop do spletnih servisov najdete v spodnjih zavihkih.

Storitve registriranega dostopa vam omogočajo dostop tudi do osebnih in drugih nejavnih podatkov, zato morate uporabniki izkazati ustrezno pravno podlago.

Ob uporabi in morebitni javni objavi geodetskih podatkov je potrebno upoštevati splošne pogoje uporabe, ki so dostopni v nadaljevanju.

Za prikaz vseh storitev registriranega dostopa kliknite na spodnji gumb.

Storitve z registriranim dostopom

Vpogledi v podatke

Vpogledi v podatke z registriranim dostopom vam omogočajo vpogled v podrobnejše podatke o nepremičninah, omogočen vam je tudi dostop do osebnih podatkov o lastnikih in drugih nejavnih podatkov. Za dostop do osebnih in nejavnih podatkov se je potrebno izkazati z ustrezno zakonsko pravico. Če ima organizacija zakonsko pravico dostopa do osebnih ali nejavnih podatkov, potem lahko zaposleni, ki pri svojem delu potrebujejo osebne podatke, dobijo tovrstne pravice.

Opis postopka registracije najdete tukaj.

Vse povezave do registriranih storitev vpogleda v podatke najdete tukaj.

Prevzem podatkov

Prevzem podatkov z registracijo vam omogoča prenos grafičnih in opisnih prostorskih podatkov vključno z osebnimi ali drugimi nejavnimi podatki. Aplikacije so namenjene različnim skupinam uporabnikov, ki imate zakonsko podlago za dostop do osebnih in drugih varovanih podatkov iz evidenc geodetske uprave. Na voljo so naslednje storitve prevzema podatkov z registracijo:

  • Aplikacija Osebni geodetski podatki (OGP) je namenjena lokalnim skupnostim za prevzem podatkov o stavbah, parcelah in naslovih vključno z osebnimi podatki o lastnikih za območje občine. Opis postopka registracije.
  • Uporabniki z zakonsko podlago za dostop do osebnih in drugih varovanih podatkov lahko podatke za različna območja naročite preko aplikacije Naročilo nejavnih podatkov (NNP). Za vstop v aplikacijo potrebujete digitalno spletno potrdilo in registracijo v SI-PASS.
  • Upravljavci gospodarske javne infrastrukture (GJI) in omrežnih priključnih točk (OPT), izvajalci GJI ter izdelovalci elaboratov sprememb GJI in OPT pridobivate podatke o objektih GJI in OPT, ki jih potrebujete za izvedbo elaboratov sprememb na objektih GJI in OPT preko aplikacije Informacijski sistem katastra gospodarske javne infrastrukture (IS ZKGJI). Opis postopka registracije.
  • Uporabnikom je na voljo  tudi dostop do podatkov omrežja SIGNAL. Opis postopka registracije.

Vse povezave do zgoraj naštetih storitev prevzema podatkov z registracijo najdete tukaj.

Spletni servisi

Za potrebe povezovanja informacijskih sistemov G2G (government to government) in G2B (government to business) z osebnimi in drugimi nejavnimi podatki, vam omogočamo uporabo spletnih servisov.

Dostop do osebnih ter drugih nejavnih podatkov je omogočen le uporabnikom, ki imate za to ustrezno zakonsko pravno podlago. V primeru povezovanja zbirk osebnih podatkov morate o tem predhodno pisno obvestiti Informacijskega pooblaščenca ali pridobiti njegovo dovoljenje (odločbo) za povezovanje.

Pred uporabo spletnih servisov morate z Geodetsko upravo skleniti dogovor o souporabi spletnih servisov ter podatkov.

Pred uporabo svetujemo, da se seznanite z vsebinami podatkov, kot so opisane v zavihku Področja.

 

Registracija uporabnikov

V nadaljevanju vam podajamo navodila za samo-registracijo v aplikaciji Registriran vpogled (RV) in Osebni geodetski podatki (OGP). Postopek registracije je v nekaterih korakih enak. Predpogoj za dokončno ureditev dostopa do posamezne aplikacije je izvedba naslednjih dveh točk:

1.    Vsak uporabnik mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo enega izmed ponudnikov:

  • Ministrstvo za javno upravo – SIGOV-CA
  • Ministrstvo za javno upravo - SIGEN-CA
  • Pošta Slovenije d.o.o. - Pošta®CA
  • Nova Ljubljanska banka d.d. - AC NLB
  • Halcom d.d. - Halcom CA

2.    Izvedete registracijo v storitvi SI-PASS. Postopek registracije je preprost, izpeljete pa ga na centralnem avtentikacijskem sistemu države, t. i. SI-PASS. Potrebovali boste veljavno kvalificirano digitalno potrdilo in elektronski naslov. Več o storitvi si lahko preberete na spletni strani SI-TRUST. V kolikor ste v SI-PASS že registrirani, točko 2 izpustite.

Nadaljnji koraki se za posamezno aplikacijo razlikujejo. Glejte navodila za ustrezno aplikacijo - RV ali OGP v nadaljevanju:
 

Registracija v aplikacijo Registriran vpogled (RV)

Aplikacija RV je nadomestila aplikacijo PREG, ki je sicer še vedno dostopna do preselitve geodetskih točk v novo aplikacijo RV.

Registracija v aplikacijo Osebni geodetski podatki (OGP)

Aplikacija OGP je namenjena izključno občinam za prevzem podatkov o nepremičninah za območje določene občine, vključno z nejavnimi podatki o lastnikih fizičnih osebah. Aplikacija nadomešča dosedanjo aplikacijo PGP.

Pogoj za dostop do aplikacije je prijava v H-KOM omrežje!

3.    Izvedete registracijo v RV preko varnostne sheme. Sledite navodilom za registracijo, ki so opisana v dokumentu PROŠNJA ZA DODELITEV PRAVIC za RV.docx3.    Izvedete registracijo v OGP preko varnostne sheme. Sledite navodilom za registracijo, ki so opisana v dokumentu PROŠNJA ZA DODELITEV PRAVIC za OGP.docx
4.    Uporabniki, ki imate zakonsko podlago za dostop do osebnih podatkov, nam po izvedeni registraciji v RV (točka 3) na elektronski naslov gurs@assist.si posredujte z vaše strani in s strani vašega delodajalca podpisan ZAHTEVEK ZA UPORABO APLIKACIJE RV. Uporabnikom, ki zaprošate samo za osnovni dostop, zahtevka ni potrebno oddajati.4.    Po izvedeni registraciji v OGP (točka 3) nam na elektronski naslov gurs@assist.si posredujte z vaše strani in s strani vašega delodajalca podpisan ZAHTEVEK ZA UPORABO APLIKACIJE OGP.                                                                                                                                                                                                                                                              


Po izvedbi registracije za posamezno aplikacijo preko varnostne sheme in po prejetem zahtevku za uporabo posamezne aplikacije, boste na svoj elektronski naslov prejeli potrditveno sporočilo. Šele po prejemu potrditvenega sporočila boste v aplikacijo lahko vstopili. Povezave do aplikacij so dostopne v seznamu Storitev z registriranim dostopom.

POMEMBNO:
V aplikaciji PREG bodo začasno ostali dnevno osveženi zgolj še podatki geodetskih točk. Ostale vsebine (kataster nepremičnin, register prostorskih enot, gospodarska javna infrastruktura ter načrti in karte) pa so prenešene v Registriran vpogled – RV in se v aplikaciji PREG ne ažurirajo več.

 

Ukinitev pravic uporabnikov

Za uporabnike, ki niso več zaposleni pri organu, v imenu katerega so jim bile dodeljene pravice do različnih aplikacij Geodetske uprave, ali pa so bili premeščeni na drugo delovno mesto, kjer dostopa do naših aplikacij ne potrebujejo, je potrebno poslati izpolnjen Zahtevek za ukinitev pravic. Zahtevek pošljite na elektronski naslov gurs@assist.si.

Pogoji uporabe

Podatki Geodetske uprave imajo status informacij javnega značaja in so na voljo pod pogoji mednarodne licence Creative Commons 4.0. (priznanje avtorstva). Licenca je dosegljiva na spletnem naslovu creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sl. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakomur, da podatke iz evidenc Geodetske uprave, nekomercialno in komercialno, uporablja pod pogojem navedbe vira podatkov. Dovoljeno je tako deljenje kot predelovanje podatkov.

Uporabnik podatkov se obvezuje, da bo pri vsaki objavi podatkov ali izdelkov zagotovil navedbo vira podatkov, ki obsega »Geodetska uprava Republike Slovenije, vrsta podatka in čas, na katerega se podatki nanašajo oziroma datum stanja zbirke podatkov«.

Geodetska uprava zagotavlja podatke in storitve takšne kot so in izključuje kakršnokoli odgovornost v zvezi s kakovostjo podatkov ali storitev:

•    ne odgovarja za vsebino, napake ali pomanjkljivosti podatkov in storitev;

•    ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi uporabniku neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe in/ali nepravilne interpretacije podatkov in informacij, ki so dostopni na njenih spletnih straneh oziroma si jih uporabnik lahko prenese iz njenih spletnih strani/aplikacij;

•    ne zagotavlja neprekinjene dostopnosti podatkov in storitev.

Geodetska uprava ima pravico, da lahko kadarkoli spremeni strukturo podatkov in storitev dostopa ter splošne pogoje za uporabo, glede katerih bodo uporabniki obveščeni preko spletne strani https://www.e-prostor.gov.si.

Z uporabo podatkov ali storitev se uporabnik strinja z navedenimi pogoji uporabe. Pravica uporabe geodetskih podatkov nemudoma preneha, če uporabnik podatke obdeluje v nasprotju s splošnimi pogoji njihove uporabe.

Metapodatkovni sistem

Geodetska uprava ima status skrbnika državnega metapodatkovnega sistema za prostorske podatke, kjer se nahaja seznam in opis zbirk prostorskih podatkov in z njimi povezanih storitev v Republiki Sloveniji.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv

Zahvaljujemo se vam, da nam s svojim odzivom pomagate izboljšati vsebine portala Prostor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE